Získajte až 30% OFF na štýly novej sezónyMUŽIŽENY * LIMITOVANÁ PONUKA

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.MJP Spodné prádlo.sk Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
2. Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.

Tieto podmienky sú platné od 01.04.2020